Nyheter

Norrbottens älghundklubb – aktuella händelser mm

Klubbmästerskap 2024

Årets klubbmästerskap kommer att hållas den 23-24 augusti i skogarna kring Överkalix med basen på campingen i Jockfall.
Inbjudan och mer information kommer här senare.

I Jockfall finns det mäktiga Jockfallet som med sina 9 meters fallhöjd utgör Kalixälvens högsta tröskel. Älvens källa startar kring Sveriges högsta fjäll Kebnekaise och slingrar sig 46 mil sydost genom de norrbottniska trakterna innan den rinner ut i havet utanför Kalix.

Klubbmästerskap 2024 Läs mer »

Utställning Luleå 2024 – 2 juni

Norrbottens Älghundklubb

 

Domare
Hans Almgren, Jämthundar
Margaretha Carlsson, Norsk älghund grå och svart, Hälleforsare, Svensk vit älghund, Karelsk björnhund och samtliga Laikor
Rätt till domarändring förbehålles.

Avgifter  
Valpklass4-6 mån130 kr
Valpklass6-9 mån130 kr
Juniorklass9-18 mån310 kr
Unghundsklass15-24 mån310 kr
Jaktklass15 mån och äldre310 kr
Öppenklass15 mån och äldre310 kr
Championklass15 mån och äldre310 kr
Veteranklass8 år och äldre190 kr

Viktig information

Hundägare skall vara medlem i någon av Svenska Älghundklubbens lokalklubbar. Vid samägande, SKALL samtliga ägare vara medlem. Medlemsavgiften ska vara inbetald innan anmälningstidens utgång till Svenska Älghundklubben (SÄK) Bg 218-6179. Se NÄK´s hemsida!

Hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka enl SKK:s bestämmelser: Hund under 1 års ålder skall vara vaccinerad vid lägst 10 veckors ålder.
Hund över 1 års ålder skall vara vaccinerad vid lägst 10 månaders ålder. Vaccinationen får inte vara utförd för mer än 4 år sedan. Förstagångsvaccination skall vara gjord minst 14 dagar före utställningsdagen. Omvaccinering kan ske dagen före utställningen. SKK rekommenderar att deltagande hund är även vaccinerad mot parvovirusinfektion.

INGA telefonanmälningar accepteras!

Övrigt:
Jaktprovsmeriterad hund som vill tävla om CK för championat måste anmälas till Jaktklass.
Svenskägd hund med utländskt registreringsnummer måste omregistreras till ett svenskt registreringsnummer av SKK.
Svenskägd hund med utländsk provmerit som skall tävla i Jaktklass – SKALL styrka provmeriten med WCC-intyg.
För utländsk hund skall kopia av registreringsbevis skickas till SKK för registrering.
Skall utländsk hund deltaga i jaktklass skall WCC-intyg skickas till Anne-Li Åström, anne-li.jamtgardens@hotmail.com.

Bekräftelser på startnummer och tider kommer att skickas (ca en vecka innan utställningen) till utställaren på den mailadress som angetts i anmälan till utställningen.

Nummerlappar hämtas i sekretariatet i samband med vaccinationskontrollen.

Valp yngre än 4 mån FÅR EJ vistas på utställningsområdet.

VIKTIGT! MEDLEMSAVGIFTEN och ANMÄLNINGSAVGIFTEN SKALL VARA BETALDA INNAN SISTA ANMÄLNINGSDAGEN!
Utställningsplats
Arcushallens parkering, Luleå. Försäljning av kaffe, fika och hamburgare samt övrig service finns på området.
Tider
Insläpp från 07:30 – 11:00, bedömningen börjar 09:00
Information
Julia Johansson juliah.johansson@hotmail.com  tel. 070-576 82 79
Elin Haglund  elin.k.haglund@gmail.com   tel. 070-798 35 59
 
Frågor om anmälningar
Anne-Li Åström anne-li.jamtgardens@hotmail.com   tel. 070-390 54 07
OBS! Inga telefonanmälningar accepteras!
ID-märkning
Hunden skall vara ID-märkt

Vaccination
Enligt gällande vaccinationsbestämmelser.
Länk till SKK, (Hunden skall vara vaccinerad som valp och vid ett års ålder, därefter gäller 4-års intervall o.s.v.)

Anmälan
Anmäl via provdata, sista anmälningsdag 19 maj Länk till anmälan här

Anmälningsavgift inbetalas via Provdata/Payson i samband med anmälan.
Utlandsbetalning: HANDSESS/SE 95 6000 0000 0003 8361 9378

Nummerlappar hämtas i sekretariatet i samband med vaccinationskontrollen.

Välkommen!
Önskar Norrbottens Älghundklubb

Utställning Luleå 2024 – 2 juni Läs mer »

Webbinarium om kastrering

Hej!

På ett direktsänt webbinarium den 18 april kommer Patric Ragnarson, legitimerad djursjukvårdare med 34 år i branschen, att berätta om den senaste forskningen kring kastrering av hund.

Webbinariet är kostnadsfritt och öppet för alla medlemmar. Det vänder sig i första hand till uppfödare men är säkert intressant för alla hundägare. Vi vill gärna ha er hjälp att sprida informationen till era medlemmar. Texten nedan kan ni använda för en nyhet, ett Facebookinlägg eller mejlutskick.

Vill du lära dig mer om vad som händer hos hunden efter en kastrering? Då ska du delta på webbinariet torsdagen den 18 april.

På det här webbinariet med Patric Ragnarson, legitimerad djursjukvårdare med 34 år i branschen, kommer du att få ta del av den senaste forskningen inom kastrering av hund. Vad händer i hundens kropp vid en kastrering? Är kastrering en lösning när en hund har beteendeproblem?

Efter föreläsningen har du möjlighet att själv ställa frågor till Patric och få svar direkt.

Webbinariet är kostnadsfritt och sänds via Zoom.

 Var? Distans via Zoom

 När? 18 april 19.00

Läs mer på www.skk.se/webbinarium

Webbinarium om kastrering Läs mer »

Extra årsmöte 2024 – 7 april kl 10.30 i Älvsbyn, Villa Sparta

Härmed kallas medlemmar i Norrbottens älghundklubb till extra årsmöte 2024

Söndagen den 7 april klockan 1030

Plats: Älvsbyn, Villa Sparta

Bakgrund:
När antalet ledamöter i styrelsen är för få enligt stadgarna, ska styrelsen kalla till extra årsmöte.
Därav kallar styrelsen till extra årsmöte den 7/4 kl: 1030 i Älvsbyn på SPARTA i syfte att stämman ska genomföra kompletteringsval av ledamöter till styrelsen.
Kallelse till extra årsmöte ska delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet.
Du måste vara medlem i NÄK för att delta och ha rösträtt. Röstning med fullmakt får inte ske. Ingen anmälan krävs för stämman, röstlängden upprättas på plats.
Klubben bjuder medlemmarna på kaffe med tilltugg efter mötet kl: 1100.
För att kunna beställa fika till er så är vi tacksamma om ni anmäler deltagande senast söndagen 24/3 till Lars Lundbäck: lasselundback@hotmail.com

Varmt välkomna!
/ Styrelsen

Dagordning

Mötet öppnas av ordförande.

  1. Justering av röstlängden.
  2. Val av ordförande för mötet.
  3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
  4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet.
  5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av lokalklubbens medlemmar.
  6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
  7. Fastställande av dagordningen.
  8. Kompletteringsval av ledamöter i styrelsen enligt § 8 i stadgarna.

Mötet avslutas av ordförande.

Valberedningen Norrbottens älghundklubb

Valberedningen har efter några möten beslutat att föreslå följande vid extra årsmöte 7/4 i Älvsbyn:
Lars Lundbäck fyllnadsval för 1år
Mats Waara fyllnadsval för 1år
Daniel Cedering fyllnadsval för 1år

Valberedningen Norrbottens älghundklubb
Hans Broström sammankallande
Stig Enberg
Erik Nyström

Extra årsmöte 2024 – 7 april kl 10.30 i Älvsbyn, Villa Sparta Läs mer »

Rulla till toppen
Scroll to Top