Klubbens historik

Här nedan följer utdrag ur boken Norrbottens Älghundklubb 1958 – 1998.
Boken finns att beställa i vår butik.

I en lada på signalregementet S3 i Boden 1958.08.17 en söndag, bildades den klubb som så småningom skulle bli Norrbottens Älghundklubb. Detta skedde i samband med en SKK utställning i Boden samma dag. Uppdraget, att försöka bilda en lokalklubb till Svenska Jämthunklubben, hade tilldelats folkskollärare Sven-Erik Bäckström från Tallberg, Avafors, av styrelsen i Svenska Jämthundklubben i Östersund. Samma år bildades lokalklubbar i Dalarna och Västerbotten. Sven-Erik var även aktiv i arbetet med att dra igång verksamheten. Kapten Jan Åkerman var utställningsdomare vid ovan nämnda utställning.

Från mötesprotokollet kan man läsa: ”Diskuterades lämplig klubbform. Kapten Jan Åkerman, föreslog önskvärt att bilda en gemensam Älghundklubb på en gång, öppen för alla spetshundraserna. Vilket även en del andra mötesdeltagare önskade. Efter en del diskussioner förelåg två förslag. Dels att bilda en lokalavdelning för SJK. Samt att bilda en älghundklubb öppen för alla. Mötet beslutade att bilda en lokalavdelning för Svenska Jämthundklubben.”

Jan Åkerman var vid detta tillfälle ordförande i Svenska Spetshundklubben och Sven-Erik Bäckström drev Jämthundklubbens talan. Ytterligare 6 personer deltog i mötet: Rolf Lundman, Stig E Onnerfelt, Sture Göransson, Per-Erik Engström, Walfrid Lundström och Konrad Forsberg, vilka initierat till mötet och ville starta en norrbottnisk klubb.

Till interimsstyrelse valdes följande personer: Rolf Lundman, Sture Göransson, Per-Erik Engström och Tore Nordvall. Dessa fyra styrelseledamöter skulle arbeta vidare för klubben till kommande årsmöte. En av de mest angelägna uppgifterna var att skaffa provmarker och utbilda jaktprovdomare.

Två aspiranter antogs, Per-Erik Engström och Stig Onnerfelt. Provmarker erbjöds av jägmästare Onnerfelt på hans revir. Så 1958-09-22–24 startade de första hundarna. Domare var Erik Arvidsson, som också utbildade domaraspiranterna. Den första hunden till start var Rolf Lundmans jämthund Jäger. Han lyckades dock inte prestera något pris.

Sista dagen startade gråhunden Boj, ägare Yngve Lundström, Boden. Han tog ett 2:a pris. Boj hade samma far som Jan Åkermans berömda hund Molstabergs Drott. Det första året genomfördes tre prov. En gråhund blev alltså 1:a pristagare.

Under verksamhetsåret 1959 bestod styrelsen av Rolf Lundman, orf, Stig Onnerfelt, v orf, Sture Göransson, sekr, Per-Erik Engström, skattmästare, samt ledamöterna Åke Brännmark och Tore Nordvall. Styrelsens huvudsakliga uppgift var att organisera och anordna bruksprov för älghundar. Till start var 6 hundar anmälda: tre jämthundar och tre gråhundar, vilka gick sammanlagt 8 prov. Provområdet var Domänverkets marker i Rissa NV Pajala, där tre älgar fick fällas under proven, samt Mickelskölen i Råneå, där två älgar fick fällas. De älgarna hade av Domänverket, ur den ordinarie tilldelningen, avsatts för provverksamheten. Resultatet av jaktproven blev ett 3:e pris – en älg sköts för Rolf Lundmans jämthund Jäger.

Antalet medlemmar hade 1959 vuxit till 50 st.

Verksamhetsåret 1960 hade medlemsantalet ökat till 72 st. Två utställningar arrangerades, en i Pajala och en i Piteå, öppen för samtliga spetsar. Utställningen i Piteå gjordes i samarbete med Norrbottens Stövarklubb – ett samarbete som pågick i många år. På årsmötet 1961.02.12 inför 17 närvarande medlemmar. berättade klubbens ordförande Rolf Lundman i sitt inledningsanförande, att sammanslagningen av Svenska Spetshundklubben coh Svenska Jämthundklubben var ett faktum. Namnbytet skulle ske 1961-04-01. Moderklubben skulle heta Svenska Älghundklubben och lokalklubben i norr skulle alltså heta Norrbottens Älghundklubb.

På årsmötet 1964 bildades en grupp på 5 personer för att utreda en sektion för Skällande Fågelhundar inom NÄK. Denna sektion hade att framlägga eventuella förslag till NÄK:s styrelse för beslut. Sektionen för fågelhundarna deltog i NÄK:s årsmöte och delade ut sina priser från och med hösten 1963. Deras domarberättelser från jaktproven finns i Svenska Älghundklubbens årsbok mellan åren 1964 och 1968. På årsmötet 1967-02-19 bildades den stadgeenliga sektionen för Skällande Fågelhundar med egen styrelse. Denna bestod av 6 personer.

Samarbetet pågick fram till verksamhetsåret 1968, då sektionen för Skällande Fågelhundar gick ur NÄK och bildade en egen fristående hundklubb, associerad till SKK.

Rulla till toppen
Scroll to Top