Inbjudan och anmälan till jaktprov 2022

Uppdatering 2022-11-29: Obs! P g a högt tryck på domarna i samtliga områden så ska provledare kontaktas innan anmälan görs och betalas.
Uppdatering 2022-11-24: Obs! Provområde 4 är åter öppet för anmälningar. Ni som anmält hundar under stoppet ombedes kontakta provledaren och göra en ny anmälan.
Uppdatering 2022-11-20: Obs! Provområde 5 är åter öppet för anmälningar. Ni som anmält hundar under stoppet ombedes kontakta provledaren och göra en ny anmälan.
Uppdatering 2022-11-03: Obs! Provområde 4 är tillfälligt stängt för nya anmälningar p g a lång kö (>40 hundar)
Uppdatering 2022-10-23: Obs! Provområde 5 är tillfälligt stängt för nya anmälningar p g a lång kö (>30 hundar)

Vänligen läs igenom informationen nedan innan anmälan.

Provområden

Norrbotten är uppdelat i 7 provområden:

  1. Gällivare, Jokkmokk och Kiruna kommuner
  2. Överkalix kommun
  3. Haparanda och Kalix kommuner
  4. Boden och Luleå kommuner
  5. Arjeplog, Arvidsjaur, Piteå och Älvsbyn kommuner
  6. Övertorneå kommun
  7. Pajala Kommun

ANMÄL HUNDEN I DET PROVDATA

Välj provområde i provsystemet ”Provdata”

Vid anmälan är det viktigt att ange hunden registreringsnummer som det står i stamtavlan.
Det vill säga inga mellanslag mellan bokstäver och siffror. Det ska vara snedstreck ( / ) mellan nummer och årtal, (ej -)
Årtalet ska skrivas ut i sin helhet med 4 siffror.
Här är rätta exempel: SE12345/2017
Då rätt registreringsnummer anges fylls hunduppgifterna i automatiskt!

Krav
Samtliga hundar ska vara ID-märkta.
Om hunden är chipsmärkt ska hundägaren tillhandahålla avläsare.
Klubben har tillgång till ett antal avläsare, det är hundägaren som är ansvarig att avläsaren finns tillgänglig när provet ska genomföras.

Hunden ska ha uppnått 12 månaders ålder, och utställd med lägst 3:e pris eller Sufficient på utställning i lägst juniorklass. Det ska framgå på anmälan var och när hunden är utställd, samt prisvalör och domare. Hunden får starta på älgspårprov utan utställningsmerit, dock tidigast från 9 månaders ålder.

Hunden ska vara vaccinerad enligt gällande vaccinationsbestämmelser. Se vidare i SKK’s Utställnings- och Championat bestämmelser på www.skk.se

Medlemsskap
Ägaren ska vara medlem i någon av Svenska Älghundklubbens lokalklubbar, eller medlem i annan av FCI erkänd älghundklubb. Medlemmar i Norrbottens Älghundklubb har viss företrädesrätt, om tillgängliga domardagar understiger inkomna anmälningar.

Provperioder
Löshundsproven genomförs under tiden 2022–08–21 – 2023–01–31.
Ledhundsproven genomförs under tiden 2022–08–01 – 2023–01–31.
Särskilt älgspårprov genomförs under tiden 2022–08–01 – 2023-01–31. OBS! Högst 10 cm snödjup.

Provmarker
Hundägare måste själv ordna provmarker på det område där de anmäler.

Stamtavla
Hundägaren ska kunna styrka hundens identitetsmärkning med stamtavla. Utländskhund tillhandahåller kopia på stamtavla till domaren.

Anmälan
Endast ett löshundsprov/hund per provområde får anmälas. När det provet är genomfört får ny anmälan för samma hund ske. Spårprov kan också anmälas samtidigt som ett löshundsprov. För dig som vill skicka anmälan per brev finns anmälningsmottagare och provledare längre ner på denna sida. Använd SÄK:s anmälningsblankett.

Utländska hundar anmäler också via provdata alternativt brev eller mail. Kopia på stamtavla måste för utländska hundar medfölja anmälan för att den ska behandlas, gärna med e-mail.

Prov får inte överföras mellan hundar. Anmälan gäller bara den anmälda hunden.

Svenskägd hund med utländskt registreringsnummer måste omregistreras till ett svenskt reg.nr av SKK.

Anmälningstid

Anmälan till särskilt älgspår- löshunds- och ledhundsprov löpande under hösten fram till 2022-11-30. Efter 30:e november kontaktas respektive provledare innan anmälan. En förutsättning för att anmälda hundar ska kunna beredas startmöjlighet, är att många prov genomförs i början av provåret. Snön kan komma tidigt, därför kan datum komma att ändras under säsongen! Under slutet av säsongen prioriteras yngre hundar om kön är lång

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 290 kronor för varje anmält älgspår- lös- och ledhundsprov. Vid anmälan med provdata betalas avgiften direkt vid anmälan och inget kvitto behövs. Betalning från provdata förkortar handläggningstiden, du kommer snabbare till prov. Anmälningsavgiften kan också betalas till bankgiro 5418-7877, kvitto måste bifogas.
Utlandsbetalning (BIC/IBAN nummer):   HANDSESS/SE 95 6000 0000 0003 8361 9378
OBS! Anmälan behandlas först när avgiften är erlagd. Anmälningsavgiften återbetalas inte.

Bekräftelse på anmälan
Du kommer att få en bekräftelse via mail när godkänd anmälan kommit till klubben.

Tilldelning av domare
Provledaren tilldelar domare för provet när ledig domare finns tillgänglig. Bekräftelse kommer via mail till hundägaren, vid högt anmälningstryck förekommer väntetid. Så fort ditt prov har blivit tilldelat en domare så kommer domaren kontakta dig för att göra upp om lämplig provdag. Du kan även själv kontakta domaren i det mail du fått om domartilldelning. Har du inte fått kontakt med domaren inom 5 arbetsdagar kontakta OMGÅENDE provledaren. I vissa fall önskar vi att domarelev eller domaraspirant får möjlighet att delta vid provtillfället. Provdomaren kommer att i sådana fall informera om detta. Tillgång på lediga domare varierar under säsong eftersom de allra flesta jagar själva och är upptagna med jobb och familj

Domararvode och reseersättning
Samtliga domararvoden och ersättningar betalas direkt till domaren vid provtillfället.
För lös- och ledhundsprov: Arvodet är 600 kronor
För särskilt älgspårprov: Arvodet är 350 kronor.
Reseersättning: Ni kommer överens om rimlig ersättning med domaren om hen tar egen bil.  Skatteverkets rekommendation är skattefri del 18.50/mil och på överskjutande del betalar man skatt.


Provområde 1: Gällivare, Jokkmokk och Kiruna kommuner:
Områdesledare:
Sivert Öderyd, Gällivare, 070-377 13 19
Anmälan skickas till:
Peter Liljergren, Magnetitvägen 20, 982 39 Gällivare, 070-555 59 38, peter.liljergren@gmail.com


Provområde 2: Överkalix kommun:
Områdesledare:
Gunnar Johansson, Överkalix, 0926-771 47, 070-327 71 47
Anmälan skickas till:
Gunnar Johansson, Falkvägen 7, 956 32 Överkalix, gunnar.eftersok@gmail.com


Provområde 3: Kalix och Haparanda kommuner:
Områdesledare:
Tomas Johansson, Båtskärsnäs, 070-630 10 94
Anmälan skickas till:
Robert Strömbäck, Hällfors 180, 952 94 Kalix, 0923-67 22 20, 070-311 48 34, robert.jamtgardens@hotmail.com


Provområde 4: Boden och Luleå kommuner:
Områdesledare:
Stig Enberg, Boden, 070-689 11 38
Anmälan skickas till:
Stig Enberg, Brännberg 603, 961 95 Boden, eastlaika@hotmail.com


Provområde 5: Arjeplog, Arvidsjaur, Piteå och Älvsby kommuner:
Områdesledare:
Lars Pettersson, Piteå, 070-303 35 44
Anmälan skickas till:
Lars Pettersson, Standarvägen 13A, 944 73 Piteå, larspetter67@gmail.com


Provområde 6: Övertorneå kommun:
Områdesledare:
Markus Larsson, Västra Kuivakangas, 070 525 36 84
Anmälan skickas till:
Anders Malmström, Gästgivarevägen 1B, 957 31 Övertorneå, 070-658 21 31, andersomonika@tornedalen.se


Provområde 7: Pajala kommun:
Områdesledare:
Magnus Röjlind, Gällivare, 070-3217149
Anmälan skickas till:
Magnus Röjlind Luleåvägen 29 98237 Gällivare, magnus.rojlind@erconsult.nu

Anmälan sker i provdata

OBS! Endast ett löshundsprov/hund och provområde får anmälas. När det provet är genomfört får ny anmälan för samma hund ske.

Rulla till toppen
Scroll to Top