Inbjudan och anmälan till jaktprov 2024

Vänligen läs igenom informationen nedan innan anmälan.

❗❗❗OBS!! Endast ett löshundsprov/hund per provområde får anmälas. ❗❗❗

Provområden

Norrbotten är uppdelat i 7 provområden:

  1. Gällivare, Jokkmokk och Kiruna kommuner
  2. Överkalix kommun
  3. Haparanda och Kalix kommuner
  4. Boden och Luleå kommuner
  5. Arjeplog, Arvidsjaur, Piteå och Älvsbyn kommuner
  6. Övertorneå kommun
  7. Pajala Kommun

ANMÄL HUNDEN I PROVDATA

❗❗❗OBS!! Endast ett löshundsprov/hund per provområde får anmälas. ❗❗❗

Välj provområde i provsystemet ”Provdata”

Vid anmälan är det viktigt att ange hunden registreringsnummer som det står i stamtavlan.
Det vill säga inga mellanslag mellan bokstäver och siffror. Det ska vara snedstreck ( / ) mellan nummer och årtal, (ej -)
Årtalet ska skrivas ut i sin helhet med 4 siffror.
Här är rätta exempel: SE12345/2017
Då rätt registreringsnummer anges fylls hunduppgifterna i automatiskt!

Krav
Samtliga hundar ska vara ID-märkta.
Om hunden är chipsmärkt ska hundägaren tillhandahålla avläsare.
Klubben har tillgång till ett antal avläsare, det är hundägaren som är ansvarig att avläsaren finns tillgänglig när provet ska genomföras.

Hunden ska ha uppnått 12 månaders ålder, och utställd med lägst 3:e pris eller Sufficient på utställning i lägst juniorklass. Det ska framgå på anmälan var och när hunden är utställd, samt prisvalör och domare. Hunden får starta på älgspårprov utan utställningsmerit, dock tidigast från 9 månaders ålder.

Hunden ska vara vaccinerad enligt gällande vaccinationsbestämmelser. Se vidare i SKK’s Utställnings- och Championat bestämmelser på www.skk.se

Medlemsskap
Ägaren ska vara medlem i någon av Svenska Älghundklubbens lokalklubbar, eller medlem i annan av FCI erkänd älghundklubb. Medlemmar i Norrbottens Älghundklubb har viss företrädesrätt, om tillgängliga domardagar understiger inkomna anmälningar.

Provperioder
Löshundsproven genomförs under tiden 2024–08–21 – 2025–01–31.
Ledhundsproven genomförs under tiden 2024–08–01 – 2025–01–31.
Särskilt älgspårprov genomförs under tiden 2024–08–01 – 2025-01–31. OBS! Högst 10 cm snödjup.

Provmarker
Hundägare måste själv ordna provmarker på det område där de anmäler.

Stamtavla
Hundägaren ska kunna styrka hundens identitetsmärkning med stamtavla. Utländsk hund tillhandahåller kopia på stamtavla till domaren.

Anmälan
OBS!! Endast ett löshundsprov/hund per provområde får anmälas. När det provet är genomfört får ny anmälan för samma hund ske. Spårprov kan också anmälas samtidigt som ett löshundsprov. För dig som vill skicka anmälan per brev finns anmälningsmottagare och provledare längre ner på denna sida. Använd SÄK:s anmälningsblankett.

Utländska hundar anmäler också via provdata alternativt brev eller mail. Kopia på stamtavla måste för utländska hundar medfölja anmälan för att den ska behandlas, gärna med e-mail.

Prov får inte överföras mellan hundar. Anmälan gäller bara den anmälda hunden.

Svenskägd hund med utländskt registreringsnummer måste omregistreras till ett svenskt reg.nr av SKK.

Anmälningstid

Anmälan till särskilt älgspår- löshunds- och ledhundsprov löpande under hösten fram till 2024-11-30. Efter 15:e november kontaktas respektive provledare innan anmälan. En förutsättning för att anmälda hundar ska kunna beredas startmöjlighet, är att många prov genomförs i början av provåret. Snön kan komma tidigt, därför kan datum komma att ändras under säsongen! Under slutet av säsongen prioriteras yngre hundar om kön är lång

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 290 kronor för varje anmält älgspår- lös- och ledhundsprov. Vid anmälan med provdata betalas avgiften direkt vid anmälan och inget kvitto behövs. Betalning från provdata förkortar handläggningstiden, du kommer snabbare till prov. Anmälningsavgiften kan också betalas till bankgiro 5418-7877, kvitto måste bifogas.
Utlandsbetalning (BIC/IBAN nummer):   HANDSESS/SE 95 6000 0000 0003 8361 9378
OBS! Anmälan behandlas först när avgiften är erlagd. Anmälningsavgiften återbetalas inte.

Bekräftelse på anmälan
Du kommer att få en bekräftelse via mail när godkänd anmälan kommit till klubben.

Tilldelning av domare
Provledaren tilldelar domare för provet när ledig domare finns tillgänglig. Bekräftelse kommer via mail till hundägaren, vid högt anmälningstryck förekommer väntetid. Så fort ditt prov har blivit tilldelat en domare så kommer domaren kontakta dig för att göra upp om lämplig provdag. Du kan även själv kontakta domaren i det mail du fått om domartilldelning. Har du inte fått kontakt med domaren inom 5 arbetsdagar kontakta OMGÅENDE provledaren. I vissa fall önskar vi att domarelev eller domaraspirant får möjlighet att delta vid provtillfället. Provdomaren kommer att i sådana fall informera om detta. Tillgång på lediga domare varierar under säsong eftersom de allra flesta jagar själva och är upptagna med jobb och familj

Domararvode och reseersättning
Samtliga domararvoden och ersättningar betalas direkt till domaren vid provtillfället.
För lös- och ledhundsprov: Arvodet är 850 kronor
För särskilt älgspårprov: Arvodet är 350 kronor.
Reseersättning: Ni kommer överens om rimlig ersättning med domaren om hen tar egen bil.  Skatteverkets rekommendation är skattefri del 25 kr/mil och på överskjutande del betalar man skatt.


Provområde 1: Gällivare, Jokkmokk och Kiruna kommuner:
Områdesledare:
Sivert Öderyd, Gällivare, 070-377 13 19
Anmälan skickas till:
Peter Liljergren, Magnetitvägen 20, 982 39 Gällivare, 070-555 59 38, peter.liljergren@gmail.com


Provområde 2: Överkalix kommun:
Områdesledare:
Daniel Cedering, 070-6773486
Anmälan skickas till:
Daniel Cedering, Kalixälvvägen 21, 956 92 Överkalix, cedering@gmail.com


Provområde 3: Kalix och Haparanda kommuner:
Områdesledare:
Karl-Erik Vähäjärvi, Vojakkala 59, 953 91 Haparanda, 070-695 59 53
Anmälan skickas till:
Karl-Erik Vähäjärvi, Vojakkala 59, 953 91 Haparanda, 070-695 59 53 0922.61715@telia.com


Provområde 4: Boden och Luleå kommuner:
Områdesledare:
Stig Enberg, Boden, 070-689 11 38
Anmälan skickas till:
Stig Enberg, Brännberg 603, 961 95 Boden, eastlaika@hotmail.com


Provområde 5: Arjeplog, Arvidsjaur, Piteå och Älvsby kommuner:
Områdesledare:
Lars Pettersson, Piteå, 070-303 35 44
Anmälan skickas till:
Lars Pettersson, Standarvägen 13A, 944 73 Piteå, larspetter67@gmail.com


Provområde 6: Övertorneå kommun:
Områdesledare:
Markus Mäkitaavola, Tuanvägen 10, 957 23 Juoksengi, 070-550 94 93
Anmälan skickas till:
Anders Malmström, Gästgivarevägen 1B, 957 31 Övertorneå, 070-658 21 31, andersomonika@tornedalen.se


Provområde 7: Pajala kommun:
Områdesledare:
Magnus Röjlind, Gällivare, 070-3217149
Anmälan skickas till:
Magnus Röjlind Luleåvägen 29 98237 Gällivare, magnus.rojlind@erconsult.nu

Anmälan sker i provdata

OBS! Endast ett löshundsprov/hund och provområde får anmälas. När det provet är genomfört får ny anmälan för samma hund ske.

Rulla till toppen
Scroll to Top