Om oss

Verksamheten inom Norrbottens Älghundklubb

Norrbottens Älghundklubb är ansluten till Svenska Älghundklubben och en av tio lokalklubbar. Klubben har ca 1000 medlemmar. Huvudsyftet med Norrbottens Älghundklubb är att ur jakt-, extriör- samt hälsosynpunkt främja avel med av Svenska Kennelklubben erkända älghundraser, samt verka för utveckling av praktiskt bruk av dessa raser.

Norrbottens Älghundklubb förverkligar sitt syfte genom utställningar, jaktprov, spårprov och avelsrådgivning. Norrbottens Älghundklubb bedriver även utbildning och allmän upplysningsverksamhet ifråga om älghundar.

Välkommen som medlem!

Mikael Samuelsson
Ordförande

Rulla till toppen
Scroll to Top