Renmarkskommitténs delbetänkande, Jakt och fiske i renbetesland

Det är inte enbart allemansrätten i renbetesland som är hotad. Mycket av vår verksamhet, långt ifrån enbart jakten, kommer påverkas oavsett var i landet man befinner sig. Konkurrensen om grönområden i resterande del av Sverige blir ännu högre, arrendepriser på mark kommer öka och viltstörningarna i dessa områden kommer att vara betydande.

👉🔎Utredningen föreslår även: Att ändra på störningsrekvisiten från ”olägenhet av betydelse” till ”ringa olägenhet” och flytta upp bestämmelsen till lagstiftning i stället för att ha bestämmelsen i en förordning. Går detta igenom kan konsekvenserna bli förödande för vår provverksamhet.

Med det skrivet är det oerhört viktigt att vi engagerar oss i detta, att VI står upp för oss och framtida generationer, så att vi fortsatt ska kunna ha vår jakt och klubbens verksamhet. Det är av största vikt att få alla våra medlemmar och inte minst allmänheten att förstå vikten av att agera NU.

Verka även för att så många som möjligt skickar in sina svar till regeringen så att de förstår hur många som påverkas. ALLA kan via e-post svara på enklaste sätt vad de tycker om utrednings förslag.

Här följer instruktioner för hur remissvaret ska skickas in:

·       Remissvaren ska ha kommit in till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 10 juni 2024.

·       Svaren lämnas per e-post till li.remissvar@regeringskansliet.se samt till li.fjr@regeringskansliet.se.

Ta dig gärna tid att läsa igenom LRFs remissvar:  https://www.regeringen.se/contentassets/3a98ccd170ad4a6fabdc1efcf4f2e10f/lantbrukarnas-riksforbund.pdf

Är ni intresserad av att läsa mer? Då har ni några länkar här:

Svenska Jägareförbundet har tagit fram lättillgänglig information där ni kan läsa mer: Om Renmarkskommitténs Delbetänkande – Svenska Jägareförbundet (jagareforbundet.se)
Lantbrukarnas riksorganisation har även information:  Renmarkskommittén – LRF

Sportfiskarna har skrivit en debattartikel här: Renmarkskommittén: delbetänkande blev debattbetänkande – Nyheter & aktuellt | Sportfiskarna

Delbetänkandet av Renmarkskommitten: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2023/08/sou-202346/

Remissvar Norrbottens Älghundklubb:

👉>>>>>Här kan ni ta del av NÄK:s remissvar<<<<<

Rulla till toppen
Scroll to Top