Information till medlemmarna

Information till medlemmarna

Ett antal medlemmar inom NÄK har undrat över orsaken till att jag har slutat som ordförande i klubben. När jag accepterade uppdraget som ordförande så var det med reservationen att jag inte fortsätter om de nya reglerna, enligt min uppfattning, felaktigt drivs igenom. Min uppfattning är och har alltid varit att om man tar ett uppdrag så slutför man detta. Men situationen inom SÄK med alla dessa lögner samt bristen på demokrati har gjort att jag har tagit detta beslut. Jag är inte och kommer aldrig att vara emot gemensamma provregler med Norge och Finland, men då ska regelverket vara utformat för att gynna ståndegenskaper. Enligt det regelverk som ska gälla från 2014 finns inte en minut ståndskall som krav för att meritera hundarna samt att gångstånd är lika mycket värt som fast ståndskall. Det rimmar inte i min älghundsvärld för det premierar inte ståndegenskaperna. Stövaren skall driva hare och älghunden skall skälla fast stånd det vet vi alla, då borde det synas i regelverket. Trots att många medlemmar som är för de Nordiska reglerna tycker att reglerna har stora brister så ska det ändå drivas igenom, varför? Jag kan inte som ordförande, domare eller som medlem stödja dessa regler. Säk:s styrelse verkar gå igenom eld för detta regelverk, finns det någon annan orsak bakom detta än det Nordiska regelverket? Efter åratal av förhandlande med Finland så är detta resultatet, det finns enligt min mening personer inom SÄK som borde hitta en annan uppgift i livet.

Luleå 2013-06-26

Jan Eriksson

Scroll to Top