Utställning i Gällivare

Norrbottens Älghundklubb

Utställning i Gällivare

INSTÄLLD

Tyvärr måste vi ställa in Gällivareutställningen.

Tiden för förberedelser tar slut och pandemin håller landet i ett hårt grepp.
Dagens restriktioner gör det helt omöjligt att anordna en utställning.

Utöver regeringens restriktioner så kan ni ta del av SKK´s information

 

HÄR

För unga jaktprovsmeriterade hundar som saknar utställning finns mer information här

Medlemsansökan

Vill du ansöka om medlemskap i Norrbottens Älghundklubb?

Du gör detta genom att sätta in 300 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem på SÄKs bankgiro 218-6179.

Uppge namn och adress, så kommer medlemskort på posten så fort pengarna är registrerade hos SÄK. Medlemskapet gäller Svenska Älghundklubben och även Norrbottens Älghundklubb.

Det är viktigt att du skriver in vilken klubb du vill tillhöra, ange NÄK klubbnr 95.

För detta får du 4 nr av tidningen Älghunden. Du får rätt att ställa ut din hund på SÄK:s utställningar samt starta på jaktprov. Vidare får du göra din röst hörd på NÄK:s och även SÄK:s årsmöten.

Senaste bilderna från galleriet