Utställning i Gällivare

Norrbottens Älghundklubb

Utställning i Gällivare

1 mars 2020

Betalda anmälningar deltar i utlottning av en pejl från Tracker!

boozitadoggyTraker

Domare
Ted Karlsson Jämthund tikar och Karelsk Björnhund
Olle B Häggkvist Jämthund hanar
Ulf Ottosson Gråhund, Norsk Älghund Svart, Svensk Vit Älghund, Hälleforshund, Östsibirisk Lajka, Västsibirisk Lajka, Rysk-Europeisk Lajka
Rätt till domarändring förbehålles.
Avgifter    
Valpklass 4-6 eller 6-9 mån 130 kr
Juniorklass 9-18 mån 310 kr
Unghundsklass 15-24 mån 310 kr
Jaktklass 15 mån och äldre 310 kr
Öppenklass 15 mån och äldre 310 kr
Championklass 15 mån och äldre 310 kr
Veteranklass 8 år och äldre 310 kr
Uppfödar- och avelsklass   Gratis

Viktig information
Hundägare skall vara medlem i någon av Svenska Älghundklubbens lokalklubbar. Vid samägande, SKALL samtliga ägare vara medlem.

Svenskägd hund med utländskt registreringanummer MÅSTE omregistreras till ett svenskt registreringsnummer av SKK.

Svenskägd hund med utländska provmeriter som ska delta i Jaktklass - SKALL styrka provmeriten med WCC-intyg från provlandet. Jaktprovsmeriterad hund som vill tävla om CK för championat MÅSTE anmälas till Jaktklass. För utländsk hund SKALL kopia av registreringsbevis medfölja anmälan, samt skickas till SKK för registrering. Om hunden skall delta i Jaktklass krävs även WCC-intyg, vilket bifogas anmälan.

Vaccinationsintyg SKALL uppvisas på utställningsplatsen, även för hund som ej deltar i utställningen men medföljer.

Valp yngre än 4 mån FÅR EJ vistas på utställningsområdet.

Hund som är färdigbedömd och ej ska delta i uppfödar- eller avelsklass får lämna utställningen. (Kolla med uppfödaren/ägaren till avelshunden/tiken innan du åker).

Utställningsplats
Hitta logo Hellnerstadion, Gällivare
 
Tider
Insläpp från 07:30. Bedömningen börjar klockan 09:00
 
Information
Ewa-Marie Öderyd 070-270 80 84
 
Frågor om anmälningar
Karin Öderyd 073-182 75 71
OBS! Inga telefonanmälningar accepteras!

ID-märkning
Hunden skall vara ID-märkt
Vaccination
Enligt gällande vaccinationsbestämmelser.
Länk till SKK, (Hunden skall vara vaccinerad som valp och vid ett års ålder, därefter gäller 4-års intervall o.s.v.)
Anmälan
Anmäl via provdata, sista anmälningsdag 17 februari
Alternativt:
Karin Öderyd
Västra Rundgatan 30
983 41 Koskullskulle

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bankgiro: 5418‑7877

Utlandsbetalning: HANDSESS/SE 95 6000 0000 0003 8361 9378

Obs! Bekräftelse på startnummer och tider kommer att skickas till den mailadress som angetts i anmälan till utställningen. Utskick med brev som tidigare endast till utställare som saknar mailadress.
Nummerlapp hämtas i sekretariatet i samband med vaccinationskontrollen.

Servering och övrig service finns på området.

Välkommna!

Anmäl här

Anmälan sker i provdata

Norrbottens Älghundklubb


Senast 17:e februari

Medlemsansökan

Vill du ansöka om medlemskap i Norrbottens Älghundklubb?

Du gör detta genom att sätta in 300 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem på SÄKs bankgiro 218-6179.

Uppge namn och adress, så kommer medlemskort på posten så fort pengarna är registrerade hos SÄK. Medlemskapet gäller Svenska Älghundklubben och även Norrbottens Älghundklubb.

Det är viktigt att du skriver in vilken klubb du vill tillhöra, ange NÄK klubbnr 95.

För detta får du 4 nr av tidningen Älghunden. Du får rätt att ställa ut din hund på SÄK:s utställningar samt starta på jaktprov. Vidare får du göra din röst hörd på NÄK:s och även SÄK:s årsmöten.

Senaste bilderna från galleriet