Utställningar

Under året har Norrbottens Älghundklubb 3 st utställningar.

Det är Överkalix i mars och augusti samt Luleå i juni.

Norrbottens Älghundklubb

Överkalix 1

Utställningen arrangeras söndag den 3:e mars 2019.
Sista anmälningsdag 17:e februari 2019


Tomas Eriksson - Jämthundar tikar
Margaretha Carlsson - Jämthundar hanar
Svante Frisk - Övriga

Norrbottens Älghundklubb

Luleå

Utställningen arrangeras söndag den 2:e juni 2019.
Sistan anmälningsdag 20:e maj 2019


Arild Berget - Jämthundar
Anna Fors Ward - Övriga

Norrbottens Älghundklubb

Överkalix 2

Utställningen arrangeras söndag 4:e augusti 2019.

Anna Törnlöv - Jämthundar
Nils Arne Törnlöv - Övriga

Medlemsansökan

Vill du ansöka om medlemskap i Norrbottens Älghundklubb?

Du gör detta genom att sätta in 300 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem på SÄKs bankgiro 218-6179.

Uppge namn och adress, så kommer medlemskort på posten så fort pengarna är registrerade hos SÄK. Medlemskapet gäller Svenska Älghundklubben och även Norrbottens Älghundklubb.

Det är viktigt att du skriver in vilken klubb du vill tillhöra, ange NÄK klubbnr 95.

För detta får du 4 nr av tidningen Älghunden. Du får rätt att ställa ut din hund på SÄK:s utställningar samt starta på jaktprov. Vidare får du göra din röst hörd på NÄK:s och även SÄK:s årsmöten.

Senaste bilderna från galleriet