Utställning i Överkalix

Norrbottens Älghundklubb

Utställning i Överkalix 5 augusti 2018

Utlottning av GPS pejl Tracker Supra på startnumret gäller betalda anmälningar, utlottning sker klockan 12:00 utställningsdagen!
Domare
Mats Jonsson Jämthund
Hans Almgren Östsibirisk laika, Hälleforshund, Svensk vit älghund,Västsibirisk laika, Rysk-europeisk laika, Gråhund, Norsk älghund svart och Karelsk björnhund
Rätt till domarändring förbehålles.
Avgifter    
Valpklass 4-6 eller 6-9 mån 130 kr
Juniorklass 9-18 mån 270 kr
Unghundsklass 15-24 mån 270 kr
Jaktklass 15 mån och äldre 270 kr
Öppenklass 15 mån och äldre 270 kr
Championklass 15 mån och äldre 270 kr
Veteranklass 8 år och äldre 190 kr
Uppfödar- och avelsklass   Gratis

OBS! Hunden ska uppnå åldern på dagen för utställningen, inte dagen före som det var tidigare.

Viktig information/tärkeä informaatiota
Jaktprovsmeriterad hund som skall tävla om CK för championat måste anmälas till jaktklass. Svenskägd hund som enbart har provmerit från annat land måste styrka detta med WCC-intyg från SKK för att få starta i jaktklass. För utländsk hund ska kopia av registreringsbevis medfölja anmälan. Om utländsk hund ska delta i jaktklass krävs även WCC-intyg vilket i så fall bifogas.
Svenskägd hund med utländskt registreringsnummer måste omregistreras till ett svenskt registreringsnummer av SKK.

Ulkomaalaisella koiralla täytyy olla kopio rekisteri todistuksesta. Jos ulkomaalainen koira osallistuu jahtiluokassa täytyy WCC-todistus (Working Class Certifikate) olla mukana ilmoituksessa. Nämä todistukset on pakolliset niin että kilpailu tulokset voidaan rekisteröidä.

Utställningsplats
Hitta logo Brukshundklubben Överkalix
Tider
Insläpp från 07:30. Bedömningen börjar klockan 09:00
Information/kommisarie
Tomas Larsson 070‑6552507
Anna Lena Angeria 070‑5241988
ID-märkning
Hunden skall vara ID-märkt
Vaccination
Enligt gällande vaccinationsbestämmelser.
Länk till SKK, (Hunden skall vara vaccinerad som valp och vid ett års ålder, därefter gäller 4-års intervall o.s.v.)

Anmälan

Sista anmälningsdag 22 juli

Alternativt:

Bertil Larsson
Allsån 235
956 92 Överkalix

073‑2811945
e-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
OBS! Inga telefon anmälningar accepteras.

Bankgiro: 5418‑7877

Obs! Bekräftelse på startnummer och tider kommer att skickas till den mailadress som angetts i anmälan till utställningen. Utskick med brev som tidigare endast till utställare som saknar mailadress.
Nummerlappen fås på utställningsplatsen.

Övrig information
Servering och övrig service finns på området.

Välkommen!
Önskar Norrbottens Älghundklubb

Medlemsansökan

Vill du ansöka om medlemskap i Norrbottens Älghundklubb?

Du gör detta genom att sätta in 300 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem på SÄKs bankgiro 218-6179.

Uppge namn och adress, så kommer medlemskort på posten så fort pengarna är registrerade hos SÄK. Medlemskapet gäller Svenska Älghundklubben och även Norrbottens Älghundklubb.

Det är viktigt att du skriver in vilken klubb du vill tillhöra, ange NÄK klubbnr 95.

För detta får du 4 nr av tidningen Älghunden. Du får rätt att ställa ut din hund på SÄK:s utställningar samt starta på jaktprov. Vidare får du göra din röst hörd på NÄK:s och även SÄK:s årsmöten.

Norrbottens Älghundklubb
Adress: Södra Bredåker 501 961 95 BODEN
NÄKs bankgiro 5418-7877

Senaste bilderna från galleriet