Utställning i Överkalix

Norrbottens Älghundklubb

Utställning i Överkalix 3:e mars 2019

ishall

Domare Tomas Eriksson Jämthund tikar
  Margaretha Carlsson Jämthund hanar
  Svante Frisk Övriga raser
  Reservdomare Anna Lena Angeria. Rätt till domarändring förbehålles! 
Avgifter Valpklass 4‑6 eller 6‑9 mån 130 kr
  Juniorklass 9‑18 mån 310 kr
  Unghundsklass 15-24 mån 310 kr 
  Jaktklass 15 mån och äldre 310 kr 
  Öppenklass 15 mån och äldre 310 kr 
  Championklass för SE UCH 15 mån och äldre 310 kr 
  Veteranklass 8 år och äldre 190 kr
 

Uppfödar- och avelsklass

 

Gratis

 

OBS! Hunden ska uppnå åldern på dagen för utställningen.

Viktig information

Tärkeä informaatiota

Jaktprovsmeriterad hund som skall tävla om CK för championat måste anmälas till jaktklass.

För utländsk hund ska kopia av registreringsbevis medfölja anmälan. Om utländsk hund ska delta i jaktklass krävs även WCC-intyg vilket i så fall bifogas. 

Ulkomaalaisella koiralla täytyy olla kopio rekisteri todistuksesta. Jos ulkomaalainen koira osallistuu jahtiluokassa täytyy WCC-todistus (Working Class Certifikate) olla mukana ilmoituksessa. 
Nämä todistukset on pakolliset niin että kilpailu tulokset voidaan rekisteröidä. 


Svenskägd hund med utländskt registreringsnummer måste omregistreras till ett svenskt registreringsnummer av SKK.

Utställningsplats

Hitta logo Skogshallens parkering, Överkalix

Tider

Insläpp från 07:30. Bedömningen börjar klockan 09:00

Bankgiro

5418‑7877

 
Vaccination 

Enligt gällande vaccinationsbestämmelser.

Länk till SKK

(Hunden skall vara vaccinerad 
som valp och vid ett års ålder,
därefter gäller 4-års intervall o.s.v.)

ID-märkning 

Hunden skall vara ID-märkt.

Information

Tomas Larsson 070‑655 25 07
Claes Johansson 070-646 52 85

 

Sista anmälningsdag 17:e februari   
Anmäl helst via provdata!
 

Anmälan kan också sändas till:

Bertil Larsson

Allsån 235

956 92 Överkalix

070‑281 19 45

e-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
OBS! Inga telefon anmälningar accepteras.

Övrig information Servering och övrig service finns på området

Obs! Bekräftelse på startnummer och tider kommer att skickas till den mailadress som  angetts i anmälan till utställningen. Utskick med brev som tidigare endast till utställare som saknar mailadress.

Välkommen till hjärtat i Norrbotten!

Medlemsansökan

Vill du ansöka om medlemskap i Norrbottens Älghundklubb?

Du gör detta genom att sätta in 300 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem på SÄKs bankgiro 218-6179.

Uppge namn och adress, så kommer medlemskort på posten så fort pengarna är registrerade hos SÄK. Medlemskapet gäller Svenska Älghundklubben och även Norrbottens Älghundklubb.

Det är viktigt att du skriver in vilken klubb du vill tillhöra, ange NÄK klubbnr 95.

För detta får du 4 nr av tidningen Älghunden. Du får rätt att ställa ut din hund på SÄK:s utställningar samt starta på jaktprov. Vidare får du göra din röst hörd på NÄK:s och även SÄK:s årsmöten.

Norrbottens Älghundklubb
Adress: Södra Bredåker 501 961 95 BODEN
NÄKs bankgiro 5418-7877

Senaste bilderna från galleriet