Utställning i Överkalix

Norrbottens Älghundklubb

Utställning i Överkalix 3:e mars 2019

hund och jaktishall

Fodersäck från Hund & jakt till BIS 1-4
Betalda anmälningar deltar i utlottning av en pejl från Tracker

Domare Tomas Eriksson
Margaretha Carlsson
Svante Frisk
Jämthund tikar
Jämthund hanar
Övriga raser
  Rätt till domarändring förbehålles! 
Avgifter Valpklass
Juniorklass
Unghundsklass
Jaktklass
Öppenklass
Championklass för SE UCH
Veteranklass
Uppfödar- och avelsklass
4‑6 eller 6‑9 mån
9‑18 mån
15-24 mån
15 mån och äldre
15 mån och äldre
15 mån och äldre
8 år och äldre
130 kr
310 kr
310 kr
310 kr
310 kr
310 kr
190 kr
Gratis
  OBS! Hunden ska uppnå åldern på dagen för utställningen.
Viktig information Jaktprovsmeriterad hund som skall tävla om CK för championat måste anmälas till jaktklass.
För utländsk hund ska kopia av registreringsbevis medfölja anmälan. Om utländsk hund ska delta i jaktklass krävs även WCC-intyg vilket i så fall bifogas.
Svenskägd hund med utländskt registreringsnummer måste omregistreras till ett svenskt registreringsnummer av SKK.
Utställningsplats
Hitta logoSkogshallens parkering, Överkalix
Tider
Insläpp från 07:30. Bedömningen börjar klockan 09:00
Vaccination
Enligt gällande vaccinationsbestämmelser.
ID-märkning
Hunden skall vara ID-märkt.
Information
Tomas Larsson 070‑655 25 07
Claes Johansson 070-646 52 85
Sista anmälningsdag 17:e februari 
Anmäl helst via provdata!

Inga telefon anmälningar accepteras.
Anmälan kan också sändas till:
Bertil Larsson
Allsån 235
956 92 Överkalix 070‑281 19 45
e-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Bankgiro 5418‑7877
Övrig information Servering och övrig service finns på området
Bekräftelse på startnummer och tider kommer att skickas till den mailadress som  angetts i anmälan till utställningen. Utskick med brev som tidigare endast till utställare som saknar mailadress. 
Välkommen till hjärtat i Norrbotten!
Anmäl här

Anmälan sker i provdata

Norrbottens Älghundklubb


Senast 17:e februari

Medlemsansökan

Vill du ansöka om medlemskap i Norrbottens Älghundklubb?

Du gör detta genom att sätta in 300 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem på SÄKs bankgiro 218-6179.

Uppge namn och adress, så kommer medlemskort på posten så fort pengarna är registrerade hos SÄK. Medlemskapet gäller Svenska Älghundklubben och även Norrbottens Älghundklubb.

Det är viktigt att du skriver in vilken klubb du vill tillhöra, ange NÄK klubbnr 95.

För detta får du 4 nr av tidningen Älghunden. Du får rätt att ställa ut din hund på SÄK:s utställningar samt starta på jaktprov. Vidare får du göra din röst hörd på NÄK:s och även SÄK:s årsmöten.

Senaste bilderna från galleriet