Gällivareutställningen inställd

Tråkigt nog måste vi ställa in Gällivareutställningen. Tiden för förberedelser är slut och vi ser ingen ljusning i pandemin och restriktionerna därför tvingas vi ställa in. Vi hoppas restriktionerna är lättade till Luleå i Juni.
Ni kan läsa mer om SKK´s info om klubbverksamheten 2020-21 HÄR


För unga jaktprovsmeriterade hundar som saknar utställning finns mer information här

Medlemsansökan

Vill du ansöka om medlemskap i Norrbottens Älghundklubb?

Du gör detta genom att sätta in 300 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem på SÄKs bankgiro 218-6179.

Uppge namn och adress, så kommer medlemskort på posten så fort pengarna är registrerade hos SÄK. Medlemskapet gäller Svenska Älghundklubben och även Norrbottens Älghundklubb.

Det är viktigt att du skriver in vilken klubb du vill tillhöra, ange NÄK klubbnr 95.

För detta får du 4 nr av tidningen Älghunden. Du får rätt att ställa ut din hund på SÄK:s utställningar samt starta på jaktprov. Vidare får du göra din röst hörd på NÄK:s och även SÄK:s årsmöten.

Senaste bilderna från galleriet