ANMÄLAN JAKTPROV!

ANMÄLAN JAKTPROV!
Det är väldigt olika köläge i Norrbotten just nu, Vi öppnar för möjlighet till anmälan i samråd med provledning.

OBS!!!! för att anmäla hund MÅSTE provledare på respektive område kontaktas för godkännande, för att se möjlighet till provstart.
Vid utebliven start på prov som anmälts utan provledares godkännade efter 2020-10-20 kommer ingen återbetalning av avigft ske.
Eftersom domarna oftast offrar sina egna jaktdagar på att döma andras hundar så får vi rikta ett stort tack till de domare som tar på sig att döma hundar under säsongen.

Medlemsansökan

Vill du ansöka om medlemskap i Norrbottens Älghundklubb?

Du gör detta genom att sätta in 300 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem på SÄKs bankgiro 218-6179.

Uppge namn och adress, så kommer medlemskort på posten så fort pengarna är registrerade hos SÄK. Medlemskapet gäller Svenska Älghundklubben och även Norrbottens Älghundklubb.

Det är viktigt att du skriver in vilken klubb du vill tillhöra, ange NÄK klubbnr 95.

För detta får du 4 nr av tidningen Älghunden. Du får rätt att ställa ut din hund på SÄK:s utställningar samt starta på jaktprov. Vidare får du göra din röst hörd på NÄK:s och även SÄK:s årsmöten.

Senaste bilderna från galleriet