Utställningen i Överkalix inställd

Utställningen i Överkalix den 2 augusti måste tyvärr ställas in p.g.a. den pågående pandemin. De restriktioner som behövs i samhället och den osäkerhet som råder medför att det inte går att genomföra utställningen i år. 

Så här skriver SÄK om utställningskrav för att få starta på jaktprov:
-"Vi har nu från SKK givits möjligheten, att ge dispens från utställningskravet innan jaktprovsstart! Styrelsen avvaktar med beslut om dispens för att se om restriktionerna lättas och om utställningsverksamheten kommer igång till sommaren. Vi beräknar återkomma med mera information om detta i god tid innan jaktprovssäsongen inleds. Så länge inget annat meddelas så gäller nuvarande regelverk för att få starta på jaktprov"
 
Norrbottens Älghundklubb har ställt fråga till SÄK om hur det blir med utställningskrav innan jaktprovsstart nu när utställningarna ställs in. Så fort svar i frågan kommer delges mer information.
 

 

Medlemsansökan

Vill du ansöka om medlemskap i Norrbottens Älghundklubb?

Du gör detta genom att sätta in 300 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem på SÄKs bankgiro 218-6179.

Uppge namn och adress, så kommer medlemskort på posten så fort pengarna är registrerade hos SÄK. Medlemskapet gäller Svenska Älghundklubben och även Norrbottens Älghundklubb.

Det är viktigt att du skriver in vilken klubb du vill tillhöra, ange NÄK klubbnr 95.

För detta får du 4 nr av tidningen Älghunden. Du får rätt att ställa ut din hund på SÄK:s utställningar samt starta på jaktprov. Vidare får du göra din röst hörd på NÄK:s och även SÄK:s årsmöten.

Senaste bilderna från galleriet