Finansiering HD/AD-Röntgen

Finansiering HD/AD-Röntgen

Norrbottens älghundklubb bidrar till finansiering av 10 st röntgenundersökningar som lottas ut bland medlemmar som skickar in sitt kvitto från röntgen utförd under 2020.

Bidrag maximalt 1500 kronor per hund.

 

Skicka kvitto på undersökning samt registreringsnummer på hund och ditt kontonummer till: 

Lars Lundbäck
Stensnäsvägen 5
982 51 Kalix

Medlemsansökan

Vill du ansöka om medlemskap i Norrbottens Älghundklubb?

Du gör detta genom att sätta in 300 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem på SÄKs bankgiro 218-6179.

Uppge namn och adress, så kommer medlemskort på posten så fort pengarna är registrerade hos SÄK. Medlemskapet gäller Svenska Älghundklubben och även Norrbottens Älghundklubb.

Det är viktigt att du skriver in vilken klubb du vill tillhöra, ange NÄK klubbnr 95.

För detta får du 4 nr av tidningen Älghunden. Du får rätt att ställa ut din hund på SÄK:s utställningar samt starta på jaktprov. Vidare får du göra din röst hörd på NÄK:s och även SÄK:s årsmöten.

Senaste bilderna från galleriet