Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Norrbottens Älghundklubb följer utvecklingen, folkhälsomyndighetens och SKKs rekommendationer. Om anmälan till framtida arrangemang ska öppnas avgörs av dessa rekommendationer.

Tillsvidare anordnas inga sammankomster så som ringträningar!

 

Stanna hemma om du har symptom.
För att undvika smittspridning är det viktigt att vi alla följer de råd och rekommendationer som ansvariga myndigheter ger. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symptom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

Symptom på infektion är luftvägssymptom, feber eller hosta. Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.
Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
Undvik kontakt med sjuka människor.

Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. För mera information läs på denna sida

http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus

Medlemsansökan

Vill du ansöka om medlemskap i Norrbottens Älghundklubb?

Du gör detta genom att sätta in 300 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem på SÄKs bankgiro 218-6179.

Uppge namn och adress, så kommer medlemskort på posten så fort pengarna är registrerade hos SÄK. Medlemskapet gäller Svenska Älghundklubben och även Norrbottens Älghundklubb.

Det är viktigt att du skriver in vilken klubb du vill tillhöra, ange NÄK klubbnr 95.

För detta får du 4 nr av tidningen Älghunden. Du får rätt att ställa ut din hund på SÄK:s utställningar samt starta på jaktprov. Vidare får du göra din röst hörd på NÄK:s och även SÄK:s årsmöten.

Senaste bilderna från galleriet