Ring/socialträning i Korpilombolo

Välkommen på ring/socialträning i Korpilombolo.

Vi träffas söndagen den 16/2 kl: 13:00 på skolgården.
Alla raser från 4 månader är välkomna att delta. Handledare är Håkan Nilsson från Överkalix.

OBS! Tänk på att rasta era hundar före vi träffas och ta med bajspåsar.

Medlemsansökan

Vill du ansöka om medlemskap i Norrbottens Älghundklubb?

Du gör detta genom att sätta in 300 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem på SÄKs bankgiro 218-6179.

Uppge namn och adress, så kommer medlemskort på posten så fort pengarna är registrerade hos SÄK. Medlemskapet gäller Svenska Älghundklubben och även Norrbottens Älghundklubb.

Det är viktigt att du skriver in vilken klubb du vill tillhöra, ange NÄK klubbnr 95.

För detta får du 4 nr av tidningen Älghunden. Du får rätt att ställa ut din hund på SÄK:s utställningar samt starta på jaktprov. Vidare får du göra din röst hörd på NÄK:s och även SÄK:s årsmöten.

Senaste bilderna från galleriet