Prissummering KM 2019

Prissummering KM 2019

Ras Kön 0 1 2 3 KEB Totalt Procent
Gråhund Hane 4 2 1 1 1 9 44,44%
Gråhund Tik 2 0 0 1 0 3 33,33%
  Totalt 6 2 1 2 1 12  
 
Jämthund Hane 18 3 1 1 0 23 21,74%
Jämthund Tik 4 0 0 0 0 4 0,00%
  Totalt 22 3 1 1 0 27  
 
Östsibirisk Lajka Hane 1 0 0 0 0 1 0,00%
  Totalt 1 0 0 0 0 1  
 
  TOTALT 29 5 2 3 1 40 25,00%

Medlemsansökan

Vill du ansöka om medlemskap i Norrbottens Älghundklubb?

Du gör detta genom att sätta in 300 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem på SÄKs bankgiro 218-6179.

Uppge namn och adress, så kommer medlemskort på posten så fort pengarna är registrerade hos SÄK. Medlemskapet gäller Svenska Älghundklubben och även Norrbottens Älghundklubb.

Det är viktigt att du skriver in vilken klubb du vill tillhöra, ange NÄK klubbnr 95.

För detta får du 4 nr av tidningen Älghunden. Du får rätt att ställa ut din hund på SÄK:s utställningar samt starta på jaktprov. Vidare får du göra din röst hörd på NÄK:s och även SÄK:s årsmöten.

Senaste bilderna från galleriet