Startordning 2019-08-04

Startordning för utställningen Överkalix 2

Norrbottens Älghundklubb

Ring 1

KatalognrRasKönKlass
1 Jämthund Hane (V1) Valpklass (4-6 mån inofficiell)
2 - 4 Jämthund Hane (V2) Valpklass (6-9 mån inofficiell)
5 Jämthund Tik (V1) Valpklass (4-6 mån inofficiell)
6 - 7 Jämthund Tik (V2) Valpklass (6-9 mån inofficiell)
8 - 9 Gråhund Hane (V2) Valpklass (6-9 mån inofficiell)
10 - 13 Gråhund Tik (V1) Valpklass (4-6 mån inofficiell)
14 Östsibirisk Lajka Hane (V1) Valpklass (4-6 mån inofficiell)
15 Östsibirisk Lajka Tik (V1) Valpklass (4-6 mån inofficiell)
16 - 17 Östsibirisk Lajka Tik (V2) Valpklass (6-9 mån inofficiell)
18 Hälleforshund Tik (V1) Valpklass (4-6 mån inofficiell)
19 - 30 Jämthund Hane (33) Juniorklass
31 - 36 Jämthund Hane (43) Unghundsklass
37 - 51 Jämthund Hane (83) Jaktklass
52 - 53 Jämthund Hane (01) Öppen klass
54 Jämthund Hane (14) Championklass
55 - 57 Jämthund Tik (33) Juniorklass
58 - 62 Jämthund Tik (43) Unghundsklass
63 - 66 Jämthund Tik (83) Jaktklass
67 - 70 Jämthund Tik (01) Öppen klass
  Jämthund   (UF) Uppfödarklass

 

Norrbottens Älghundklubb

Ring 2

KatalognrRasKönKlass
71 Karelsk Björnhund Hane (83) Jaktklass
72 - 73 Karelsk Björnhund Hane (01) Öppen klass
74 - 75 Karelsk Björnhund Tik (01) Öppen klass
76 Norsk Älghund, Svart Tik (01) Öppen klass
77 Norsk Älghund, Svart Tik (14) Championklass
78 Svensk Vit Älghund Hane (33) Juniorklass
79 - 80 Svensk Vit Älghund Hane (43) Unghundsklass
81 Svensk Vit Älghund Hane (55) Veteranklass
82 Hälleforshund Tik (83) Jaktklass
83 Hälleforshund Tik (01) Öppen klass
84 Västsibirisk Lajka Hane (43) Unghundsklass
85 - 87 Östsibirisk Lajka Hane (33) Juniorklass
88 Östsibirisk Lajka Hane (43) Unghundsklass
89 - 91 Östsibirisk Lajka Hane (83) Jaktklass
92 Östsibirisk Lajka Hane (01) Öppen klass
93 - 96 Östsibirisk Lajka Tik (33) Juniorklass
97 - 99 Östsibirisk Lajka Tik (43) Unghundsklass
100 - 101 Östsibirisk Lajka Tik (83) Jaktklass
102 - 105 Östsibirisk Lajka Tik (01) Öppen klass
106 Östsibirisk Lajka Tik (06) Avelsklass
  Östsibirisk Lajka   (UF) Uppfödarklass
107 - 109 Gråhund Hane (33) Juniorklass
110 - 115 Gråhund Hane (43) Unghundsklass
116 - 120 Gråhund Hane (83) Jaktklass
121 - 122 Gråhund Hane (01) Öppen klass
123 Gråhund Hane (06) Avelsklass
124 - 125 Gråhund Tik (33) Juniorklass
126 - 130 Gråhund Tik (43) Unghundsklass
131 - 135 Gråhund Tik (83) Jaktklass
136 - 139 Gråhund Tik (01) Öppen klass

Medlemsansökan

Vill du ansöka om medlemskap i Norrbottens Älghundklubb?

Du gör detta genom att sätta in 300 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem på SÄKs bankgiro 218-6179.

Uppge namn och adress, så kommer medlemskort på posten så fort pengarna är registrerade hos SÄK. Medlemskapet gäller Svenska Älghundklubben och även Norrbottens Älghundklubb.

Det är viktigt att du skriver in vilken klubb du vill tillhöra, ange NÄK klubbnr 95.

För detta får du 4 nr av tidningen Älghunden. Du får rätt att ställa ut din hund på SÄK:s utställningar samt starta på jaktprov. Vidare får du göra din röst hörd på NÄK:s och även SÄK:s årsmöten.

Senaste bilderna från galleriet