Skriv en motion

Du som medlem har möjlighet att påverka vår verksamhet genom att skriva en motion!

Motioner inkomna t.o.m. 15:e januari behandlas på årsmötet. Motion räknas som inkommen den dag e-postmeddelandet kom fram.

 

Tips på utformning av en motion:

Rubrik – redan här ska du ange vad motionen handlar om.

Brödtext – här förklarar du bakgrunden till ditt förslag, och argumenterar för din sak. Som regel vinner du på att formulera dig kort och kärnfullt!

Yrkande – motionen ska avslutas med ett konkret förslag, som årsmötet ska kunna säga ja eller nej till.

Underskrift – Motionen ska vara underskriven av den eller de som står bakom den.

 

Obs! Orginal skall alltid skickas eller inlämnas personligen till sekreteraren!

Norrbottens Älghundklubb
Södra Bredåker 501
961 95 BODEN
 
 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Medlemsansökan

Vill du ansöka om medlemskap i Norrbottens Älghundklubb?

Du gör detta genom att sätta in 300 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem på SÄKs bankgiro 218-6179.

Uppge namn och adress, så kommer medlemskort på posten så fort pengarna är registrerade hos SÄK. Medlemskapet gäller Svenska Älghundklubben och även Norrbottens Älghundklubb.

Det är viktigt att du skriver in vilken klubb du vill tillhöra, ange NÄK klubbnr 95.

För detta får du 4 nr av tidningen Älghunden. Du får rätt att ställa ut din hund på SÄK:s utställningar samt starta på jaktprov. Vidare får du göra din röst hörd på NÄK:s och även SÄK:s årsmöten.

Senaste bilderna från galleriet