NORRBOTTENS ÄLGHUNDKLUBB

Ny hemsida under utveckling

Resultat klubbkamp

segrare

Klubbkampen 2018 mot Österbotten avgordes 26:e oktorber i Björkfors, Kalix. Norrbotten segrade med 318,5 poäng mot 210 poäng för Österbotten. Norrbotten har nu fyra inteckningar i vandringspriset och Österbotten två. Fem inteckningar krävs för att det ska erövras.

 

Norrbottens Älghundklubb

Norrbottens Älghundklubb

Poäng

PAVAROTTI 86
TEILOJAN TIKO 81,5
KVARNVALLENS DIVA 79,5
ALLJAKTENS BERETTA 71,5
Summa poäng 318,5
 

Österbottens Älghundklubb

Poäng

SKARPHAGEN'S DIXIE 77,5
KALLIONAHTEEN KONRAD 72
SKARPHAGEN'S REX 60,5
TEERENNEVAN SIIRI BP
Summa poäng 210
 

Medlemsansökan

Vill du ansöka om medlemskap i Norrbottens Älghundklubb?

Du gör detta genom att sätta in 300 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem på SÄKs bankgiro 218-6179.

Uppge namn och adress, så kommer medlemskort på posten så fort pengarna är registrerade hos SÄK. Medlemskapet gäller Svenska Älghundklubben och även Norrbottens Älghundklubb.

Det är viktigt att du skriver in vilken klubb du vill tillhöra, ange NÄK klubbnr 95.

För detta får du 4 nr av tidningen Älghunden. Du får rätt att ställa ut din hund på SÄK:s utställningar samt starta på jaktprov. Vidare får du göra din röst hörd på NÄK:s och även SÄK:s årsmöten.

Senaste bilderna från galleriet