Årsstämman

Vid helgens årsstämma i Karlstad så beslutades efter sluten omröstning med röstsiffrorna, 31 för, 27 mot och 1 blank att införa nya jaktprovsregler från 20170701.

OBS! Höstens prov bedöms efter dom gamla reglerna!

 
Nya reglerna, övrig information om dessa finns på SÄK:s hemsida.  Övrig information från årsstämman när protokollet är justerat.

Bedömningsmomenten och deras respektive koefficienter:

1.a Tempo (0-10) x 0,0 

  .b Sök (0-10) x 1,5 

2. Förmåga att finna älg (0-10) x 1,0 

3. Förmåga att ställa älg i upptaget (0-10) x 1,5 

4. Ståndskallsarbetets kvalité (0-10) x 1,5 

5. Vilja att förfölja (0-10) x 0,5 

6. Ställande av flyende älg (0-10) x 1,0 

7. Skalltid (0-10) x 0,5 

8. Skallets hörbarhet (0-10) x 0,5 

9. Skallets täthet och täckning (0-10) x 0,5 

10.a Samarbete (0-10) x 0,5 

    .b Lydnad (0-10) x 1,0

Medlemsansökan

Vill du ansöka om medlemskap i Norrbottens Älghundklubb?

Du gör detta genom att sätta in 300 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem på SÄKs bankgiro 218-6179.

Uppge namn och adress, så kommer medlemskort på posten så fort pengarna är registrerade hos SÄK. Medlemskapet gäller Svenska Älghundklubben och även Norrbottens Älghundklubb.

Det är viktigt att du skriver in vilken klubb du vill tillhöra, ange NÄK klubbnr 95.

För detta får du 4 nr av tidningen Älghunden. Du får rätt att ställa ut din hund på SÄK:s utställningar samt starta på jaktprov. Vidare får du göra din röst hörd på NÄK:s och även SÄK:s årsmöten.

Senaste bilderna från galleriet