Dispens utställningsmerit

Med hänvisning till Folkhälsomyndighetens riktlinjer och SKKs beslut om inställandet av alla utställningar fram till 2020-09-30 har Svenska Älghundklubbens styrelse beslutat tillåta start på jaktprov utan utställningsmerit under provsäsongen 2020/2021.

Dispensen från SKK gäller fram till 2021-01-31.

I dispensen framgår att start till maximalt tre förstapris tillåts för hund utan utställningsmerit.

För erhållande av jaktprovschampionat gäller fastställda championatregler!

Inställt älghunds SM

Svenska Älghundklubbens styrelsen har i samråd med Västernorrlands Älghundklubb beslutat att ställa in 2020 års Älghunds SM.

Inställandet av SM innebär också att arrangemanget förskjuts vilket innebär Västernorrlands Älghundklubb arrangerar SM 2021.

Utställningen i Överkalix inställd

Utställningen i Överkalix den 2 augusti måste tyvärr ställas in p.g.a. den pågående pandemin. De restriktioner som behövs i samhället och den osäkerhet som råder medför att det inte går att genomföra utställningen i år. 

Så här skriver SÄK om utställningskrav för att få starta på jaktprov:
-"Vi har nu från SKK givits möjligheten, att ge dispens från utställningskravet innan jaktprovsstart! Styrelsen avvaktar med beslut om dispens för att se om restriktionerna lättas och om utställningsverksamheten kommer igång till sommaren. Vi beräknar återkomma med mera information om detta i god tid innan jaktprovssäsongen inleds. Så länge inget annat meddelas så gäller nuvarande regelverk för att få starta på jaktprov"
 
Norrbottens Älghundklubb har ställt fråga till SÄK om hur det blir med utställningskrav innan jaktprovsstart nu när utställningarna ställs in. Så fort svar i frågan kommer delges mer information.
 

 

Rapport regelrevideringen

Trots Coronatider jobbar projektgruppen oförtrutet vidare med regelrevideringen.
Det finns nu nytt material utlagt och det hittar ni här.

Inställd verksamhet

Alla arrangemang är inställda i sommar. Vi återkommer hur det blir med jaktproven i höst.

Mer information kring åtgärder för att minska smittspridningen finns att läsa på SKKs hemsida:

https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/installd-klubbverksamhet-under-var-och-sommar-2020/

 

Observera att att du som medlem och uppfödare också har ett ansvara att följa dessa rekomendationer för att minska smittspridningen:

"SKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen. Det gäller även företag och organisationer som har avtal med SKK eller en SKK-ansluten klubb om att arrangera prov, tävlingar eller beskrivningar. "

 

 

 

Klubbverksamhet under vår och sommar 2020

SKK har gett ut ny information om verksamheten under våren och sommaren 2020.

 

Läs mer på SKKs hemsida:

https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/installd-klubbverksamhet-under-var-och-sommar-2020/

SÄKs verksamhet under Corona-krisen

Skrivelse på SÄKs hemsida:

-"Svenska Älghundklubbens styrelse bevakar situationen kring nuvarande Corona-restriktioner, vilket i dagsläget bland annat innebär inställda eller uppskjutna utställningar.
Vi har nu från SKK givits möjligheten, att ge dispens från utställningskravet innan jaktprovsstart!
Styrelsen avvaktar med beslut om dispens för att se om restriktionerna lättas och om utställningsverksamheten kommer igång till sommaren.
Vi beräknar återkomma med mera information om detta i god tid innan jaktprovssäsongen inleds.
Så länge inget annat meddelas så gäller nuvarande regelverk för att få starta på jaktprov"

http://www.alghundklubben.com/saks-verksamhet-under-corona-krisen/

 

Inställd utställning

Inställd utställning

Den planerade utställningen i Luleå 7:e juni ställs in p.g.a. coronaviruset.

Vi hoppas på att utvecklingen raskt vänder och att den planerade utställningen i Överkalix 2:a augusti kan genomföras.

Läs mer om SKKs direktiv angående coronaviruset:

https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/

Finansiering HD/AD-Röntgen

Finansiering HD/AD-Röntgen

Norrbottens älghundklubb bidrar till finansiering av 10 st röntgenundersökningar som lottas ut bland medlemmar som skickar in sitt kvitto från röntgen utförd under 2020.

Bidrag maximalt 1500 kronor per hund.

 

Skicka kvitto på undersökning samt registreringsnummer på hund och ditt kontonummer till: 

Lars Lundbäck
Stensnäsvägen 5
982 51 Kalix

Restriktioner gällande klubborganiserad

Nya restriktioner från CS/SKK gällande klubborganiserad verksamhet

CS uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen.
Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.
Detta gäller från och med nu till och med 31 maj 2020. Beslutet kan vid behov förlängas.

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.

Anmälningsstart utställning

Anmälningsstart till utställningen i Luleå är framflyttad på grund av Corona viruset. Mer information om utställningen kommer före 15 april.

Medlemsansökan

Vill du ansöka om medlemskap i Norrbottens Älghundklubb?

Du gör detta genom att sätta in 300 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem på SÄKs bankgiro 218-6179.

Uppge namn och adress, så kommer medlemskort på posten så fort pengarna är registrerade hos SÄK. Medlemskapet gäller Svenska Älghundklubben och även Norrbottens Älghundklubb.

Det är viktigt att du skriver in vilken klubb du vill tillhöra, ange NÄK klubbnr 95.

För detta får du 4 nr av tidningen Älghunden. Du får rätt att ställa ut din hund på SÄK:s utställningar samt starta på jaktprov. Vidare får du göra din röst hörd på NÄK:s och även SÄK:s årsmöten.

Senaste bilderna från galleriet