Kontakta oss

Styrelse, Valberedning, Viltspårskommitté och Revisorer

Namn Befattning Telefon Mobiltelefon
Arne Olsson Ordförande, AU 070-587 54 66
Hans Broström Sekreterare, AU 0921-470 31 2 070-633 79 19
Lars Lundbäck Kassör, Klubbmästare, AU 070-130 19 86
Magnus Johansson Vice Ordförande, Jaktprovsansvarig 070-636 21 22
Sivert Öderyd Ledamot 0970-302 62 070-377 13 19
Peter Liljergren Ledamot, Informationsansvarig/webbmaster/dataansvarig 0970-101 20 070-555 59 38
Torbjörn Lindström Ledamot 070-394 07 70
Tomas Johansson Ledamot, Utbildningsansvarig 070-630 10 94
Lars Pettersson Ledamot 070-303 35 44
Anna-Lena Angeria Utställningsansvarig, ringsekreterareansvarig 0923-100 74 070-524 19 88
Eva-Marie Öderyd Utst. kommissarie Luleå 070-270 80 84
Micael Nilsson Utst. kommissarie Ökx I & II 073-810 07 42
Kurt Lundgren Valberedning 070 640 05 08
Torsten Jacobsson Valberedning Sammankallande 070-597 56 24
Sven-Erik Kalander Valberedning 070-670 30 79
David Åkerlund Revisor 070-314 65 66
Michael Leffler Revisor 0920-251 51 5 076-848 15 15
Conny Bjurström Revisorsuppleant 0924-25 49 61 073-847 79 90
Eric Larsson Revisorsuppleant 070-353 63 60

Medlemsansökan

Vill du ansöka om medlemskap i Norrbottens Älghundklubb?

Du gör detta genom att sätta in 300 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem på SÄKs bankgiro 218-6179.

Uppge namn och adress, så kommer medlemskort på posten så fort pengarna är registrerade hos SÄK. Medlemskapet gäller Svenska Älghundklubben och även Norrbottens Älghundklubb.

Det är viktigt att du skriver in vilken klubb du vill tillhöra, ange NÄK klubbnr 95.

För detta får du 4 nr av tidningen Älghunden. Du får rätt att ställa ut din hund på SÄK:s utställningar samt starta på jaktprov. Vidare får du göra din röst hörd på NÄK:s och även SÄK:s årsmöten.

Norrbottens Älghundklubb
Adress: Södra Bredåker 501 961 95 BODEN
NÄKs bankgiro 5418-7877

Senaste bilderna från galleriet