Viltspårprov

Viltspårprov

Provform: Rörligt viltspårprov.
Organisation: Kommissarie och provledare samt att varje enskild domare fastställer prisvalören på de hundar denne bedömer.

Anmälan, förfrågningar och överenskommelse om tid för prov görs hos någon av nedanstående viltspårdomare. Proven skall genomföras under ofrusen barmarksperiod.

 

Kurt Lundgren, Altervattnet, 070-640 05 08
Lena Bergdahl-Johansson, Boden, 070-396 59 81
Folke Larsson, Malmberget, 070-625 25 91
Erland Johansson, Roknäs, 070-210 78 04
Lennart Forsberg, Luleå, 070-668 78 96
Bo Lundström, Lappträsk, 070-255 58 18

Anmälningsavgiften är 200 kr för medlemmar och 250 kr för icke medlemmar i NÄK. Betala på BG: 5418-7877. Startavgiften är 200 kr och betalas direkt till domaren.

Medlemsansökan

Vill du ansöka om medlemskap i Norrbottens Älghundklubb?

Du gör detta genom att sätta in 300 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem på SÄKs bankgiro 218-6179.

Uppge namn och adress, så kommer medlemskort på posten så fort pengarna är registrerade hos SÄK. Medlemskapet gäller Svenska Älghundklubben och även Norrbottens Älghundklubb.

Det är viktigt att du skriver in vilken klubb du vill tillhöra, ange NÄK klubbnr 95.

För detta får du 4 nr av tidningen Älghunden. Du får rätt att ställa ut din hund på SÄK:s utställningar samt starta på jaktprov. Vidare får du göra din röst hörd på NÄK:s och även SÄK:s årsmöten.

Senaste bilderna från galleriet