Provsäsongen 2002

NÄK:s styrelse vill tacka domarna för att ha genomfört en säsong med 331 st löshundsprov och 40 st spårprov. 30 prov blev nytt prov.

Totalt 361 domardagar på löshundsprov och 40 på spårprov.

Totala pristagarprocenten blev i år 69%, ett mycket bra resultat.

Yngsta tik med 1:a pris är gråhundstiken 
Erihells Rosita S34120/2001,
född 2001-05-20. 
Ägare Mats Sundqvist, Edefors, Harads. 
Ett 1:a pris 73,5 poäng.
16 mån och 12 dagar vid provtillfället.
Yngsta hane med 1:a pris är jämthunden 
Viståns Ejjo S39339/2001, 
född 2001-05-30. 
Ägare Jan-Robert Larsson Piteå. 
1:a pris 70 poäng. 
16 mån och 10 dar vid provtillfället. 
Han erövrade ytterligare två ettor under hösten. 
Han erövrar också inteckning i Sca:s vandringspris till höstens yngsta 1:a pristagare.
Flitigaste domare blev Bo Johansson Råneå med 18 löshundsprov och 4 spårprov.

Medlemsansökan

Vill du ansöka om medlemskap i Norrbottens Älghundklubb?

Du gör detta genom att sätta in 300 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem på SÄKs bankgiro 218-6179.

Uppge namn och adress, så kommer medlemskort på posten så fort pengarna är registrerade hos SÄK. Medlemskapet gäller Svenska Älghundklubben och även Norrbottens Älghundklubb.

Det är viktigt att du skriver in vilken klubb du vill tillhöra, ange NÄK klubbnr 95.

För detta får du 4 nr av tidningen Älghunden. Du får rätt att ställa ut din hund på SÄK:s utställningar samt starta på jaktprov. Vidare får du göra din röst hörd på NÄK:s och även SÄK:s årsmöten.

Norrbottens Älghundklubb
Adress: Södra Bredåker 501 961 95 BODEN
NÄKs bankgiro 5418-7877

Senaste bilderna från galleriet