KM 2007

Inbjudan till klubbmästerskap 2007

Tid 2007 10 06-07
Plats   Myranskolan, Koskullskulle.
Anmälan Skriftlig anmälan med meritförteckning ska vara 
Erik Eriksson, Box 173, 962 24 Jokkmokk, tillhanda senast 
2007 08 06.
Förfrågningar   Sivert Öderyd, tel 0970-302 62, 070-377 13 19
Bo Bergdahl, tel 0971-105 34, 073-828 43 49
Antal startande

Max 40 startande hundar fördelade på två dagar 

En hund per registrerad ägare med fullt betald
medlemsavgift

Om antalet anmälda hundar överstiger 40 st kommer offentlig lottning att ske i Koskullskulle söndag 12 aug kl 15.00.

Anmälningskriterier  Rätt att delta har hund med lägst två 1:a pris på jaktprov i Sverige eller ha titeln SJCH. Hunden ska vara HD-fri. Starten räknas som ordinarie jaktprov. Ägaren skall vara fullt betalande medlem i NÄK. Delat ägarskap medger endast en start, båda skall vara fullbetalande medlemmar. Ange vilken dag Du helst vill starta. 
OBS! SM-reglerna enligt SÄK gäller
Anmälningsavgift 400 kr inklusive mat (inbetalas sedan hunden fått starterbjudande)
Startavgift 300 kr till domaren + ev bilersättning
Prisutdelning   Söndagkväll ca 19.30 
Vinnande hund representerar NÄK vid 2008 års SM för älghundar och ägaren får naturligtvis ett gevär som pris
Husvagnsparkering finns vid tävlingscentrum. Dessutom finns logi att tillgå. Ange ev. behov vid anmälan

 Välkommen med din anmälan!

Medlemsansökan

Vill du ansöka om medlemskap i Norrbottens Älghundklubb?

Du gör detta genom att sätta in 300 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem på SÄKs bankgiro 218-6179.

Uppge namn och adress, så kommer medlemskort på posten så fort pengarna är registrerade hos SÄK. Medlemskapet gäller Svenska Älghundklubben och även Norrbottens Älghundklubb.

Det är viktigt att du skriver in vilken klubb du vill tillhöra, ange NÄK klubbnr 95.

För detta får du 4 nr av tidningen Älghunden. Du får rätt att ställa ut din hund på SÄK:s utställningar samt starta på jaktprov. Vidare får du göra din röst hörd på NÄK:s och även SÄK:s årsmöten.

Norrbottens Älghundklubb
Adress: Södra Bredåker 501 961 95 BODEN
NÄKs bankgiro 5418-7877

Senaste bilderna från galleriet