Jaktprov

Anmälningstiden för jaktprov 2017 är utgången!

Eventuellt kan efteranmälningar tas emot, efter att de anmälda hundarna fått starta.

Kontakta respektive områdesledare för mer information, det är många anmälda hundar som väntar på att få starta.

 

Krav

Samtliga hundar ska vara ID-märkta. Om hunden är chipsmärkt ska hundägaren tillhandahålla avläsare. Klubben har tillgång till ett antal avläsare, det är hundägaren som är ansvarig att avläsaren finns tillgänglig när provet ska genomföras.

Hunden ska ha uppnått 12 månaders ålder samt erhållit lägst 3:e pris eller Sufficient på utställning i lägst juniorklass. Det ska framgå på anmälningsblanketten var och när hunden är utställd, samt prisvalör och domare. 
( Hunden får starta på älgspårprov utan utställningsmerit, dock tidigast från 9 månaders ålder.)

Hunden ska vara vaccinerad enligt gällande vaccinationsbestämmelser.
Se vidare i SKK's Utställnings- och Championat bestämmelser på www.skk.se

Hundägaren ska vara medlem i någon av Svenska Älghundklubbens lokalklubbar, eller medlem i annan av FCI erkänd älghundklubb. 

Medlemmar i Norrbottens Älghundklubb har viss företrädesrätt, om tillgängliga domardagar understiger inkomna anmälningar.

Prov får inte överföras mellan hundar. Anmälan gäller bara den anmälda hunden. 

OBS! För utländsk hund ska kopia av registreringsbevis medfölja anmälan. 
Svenskägd hund med utländskt registreringsnummer måste omregistreras till ett svenskt reg.nr av SKK.

 

Provperioder
Löshundsproven genomförs under tiden 2017-08-21 – 2017-12-31.
Ledhundsproven genomförs under tiden 2017-08-01 – 2017-12-31.
Särskilt älgspårprov genomförs under tiden 2017-08-01 - 2017-12-31. OBS! Högst 10 cm snödjup.

Provmarker
Hundägare måste själv ordna provmarker på det område där de anmäler.

Endast i undantagsfall (t. ex. utländska hundar) ordnar provledningen mark.

Stamtavla
Hundägaren ska ge kopia på startande hunds stamtavla till domaren.

Anmälan får ske till högst 3 prov/hund.
Om hunden anmäls på fler områden så gäller max tre prov totalt. Om man anmäler på fler provområden så måste det anges i anmälningarna.

För dig som vill skicka anmälan per brev finns anmälningsmottagare och provledare längre ner på denna sida. Använd SÄK:s anmälningsblankett.Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 250 kronor för varje anmält älgspår- lös- och ledhundsprov, vilket insätts på bankgiro 5418-7877, kvitto måste bifogasVid Internetanmälan betalas avgiften direkt via Payson vid anmälan och inget kvitto behövs. Detta förkortar också handläggningstiden, du kommer snabbare till prov.

OBS! Anmälan behandlas först när avgiften är erlagd.
Anmälningsavgiften återbetalas inte.

 

Tilldelning av domare
Provledaren tilldelar domare för provet. Bekräftelse kommer via mail till hundägaren.
I vissa fall önskar vi att domarelev eller domaraspirant får möjlighet att delta vid provtillfället. Provdomaren kommer att i sådana fall informera om detta.
 

 

Domararvode och reseersättning
Samtliga domararvoden och ersättningar betalas direkt till domaren vid provtillfället.
För lös- och ledhundsprov: Arvodet är 400 kr
För särskilt älgspårprov: Arvodet är 250 kronor.
Reseersättning: 18,50 kronor/mil

 

 

Provområde 1: Gällivare, Jokkmokk och Kiruna kommuner:

Områdesledare: 
Sivert Öderyd, Gällivare, 0970-302 62, 070-377 13 19

 

Provområde 2: Överkalix kommun:
Områdesledare
Tomas Johansson, Båtskärsnäs, 070-630 10 94

 

Provområde 3: Kalix och Haparanda kommuner:

Områdesledare:
Tomas Johansson, Båtskärsnäs, 070-630 10 94

Provområde 4: Boden och Luleå kommuner:
Områdesledare:
Stig Enberg, Boden, 070-689 11 38

 

Provområde 5: Arjeplog, Arvidsjaur, Piteå och Älvsby kommuner:
Områdesledare:
Lars Pettersson, Piteå, 070-303 35 44 

Provområde 6: Övertorneå kommun:

Områdesledare:

Karl-Erik Harnesk, Övertorneå, 070-688 96 80

 

Provområde 7: Pajala kommun
Områdesledare:
Filip Rantatalo, Korpilombolo, 070-593 29 08 


/Provledningen

Medlemsansökan

Vill du ansöka om medlemskap i Norrbottens Älghundklubb? Du gör detta genom att sätta in 300 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem på SÄKs Bg 218-6179.

Uppge namn och adress, så kommer medlemskort på posten så fort pengarna är registrerade hos SÄK Medlemskapet gäller Svenska Älghundklubben och även Norrbottens Älghundklubb. Det är viktigt att du skriver in vilken klubb du vill tillhöra.

För detta får du 4 nr av tidningen Älghunden. Du får rätt att ställa ut din hund på SÄK:s utställningar samt starta på jaktprov. Vidare får du göra din röst hörd på NÄK:s och även SÄK:s årsmöten.

Norrbottens Älghundklubb
Adress: Södra Bredåker 501 961 95 BODEN
NÄKs bankgiro 5418-7877

Senaste bilderna från galleriet