Hundar till avelstjänst

Medlemmar i NÄK har rätt att annonsera. Annonsören står för innehållet i annonsen. NÄK förbehåller sig rätten att bestämma vilka annonser som kommer med. Annonserna ligger kvar 1 år.


 

 

 • Gråhund ( 3 )

  OBS! Om du klickar på resp registreringsnummer i annonsen kommer du till Hitta Älghund där du hittar fler uppgifter om hundarna.


   

 • Jämthund ( 3 )

  OBS! Om du klickar på resp registreringsnummer i annonsen kommer du till Hitta Älghund där du hittar fler uppgifter om hundarna.


   

 • Östsibirisk Laika ( 0 )

  OBS! Om du klickar på resp registreringsnummer i annonsen kommer du till Hitta Älghund där du hittar fler uppgifter om hundarna.


   

Medlemsansökan

Vill du ansöka om medlemskap i Norrbottens Älghundklubb?

Du gör detta genom att sätta in 300 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem på SÄKs bankgiro 218-6179.

Uppge namn och adress, så kommer medlemskort på posten så fort pengarna är registrerade hos SÄK. Medlemskapet gäller Svenska Älghundklubben och även Norrbottens Älghundklubb.

Det är viktigt att du skriver in vilken klubb du vill tillhöra, ange NÄK klubbnr 95.

För detta får du 4 nr av tidningen Älghunden. Du får rätt att ställa ut din hund på SÄK:s utställningar samt starta på jaktprov. Vidare får du göra din röst hörd på NÄK:s och även SÄK:s årsmöten.

Senaste bilderna från galleriet