Annonstorget

För valpannonser gäller att båda föräldrarna skall vara meriterade på jaktprov samt ha friröntgade höftleder. NÄK förbehåller sig rätten att bestämma vilka annonser som kommer med.

Annonserna granskas av avelskommitén för att säkerställa att de följer SÄK:s avelsrekomendationer.

Medlemmar i NÄK har rätt att annonsera om ovanstående kriterier uppfylls.

  • Avelsannonser ligger kvar 1 år. 
  • Annonser under Hundar till salu ligger kvar 3 månader. 
  • Annonser under Övrigt ligger kvar 3 månader. 
  • Annonser under Köpes ligger kvar tills annonsören vill ta bort dem.

Medlemsansökan

Vill du ansöka om medlemskap i Norrbottens Älghundklubb?

Du gör detta genom att sätta in 300 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem på SÄKs bankgiro 218-6179.

Uppge namn och adress, så kommer medlemskort på posten så fort pengarna är registrerade hos SÄK. Medlemskapet gäller Svenska Älghundklubben och även Norrbottens Älghundklubb.

Det är viktigt att du skriver in vilken klubb du vill tillhöra, ange NÄK klubbnr 95.

För detta får du 4 nr av tidningen Älghunden. Du får rätt att ställa ut din hund på SÄK:s utställningar samt starta på jaktprov. Vidare får du göra din röst hörd på NÄK:s och även SÄK:s årsmöten.

Senaste bilderna från galleriet